Plc Ethernet Wifi - Electrotènica Estels

caracteristiques: aparell  que distribuiex la senyal per la red elèctrica i aixi es pot  conectar via cable o bé conectar un punt d’acces i cobrir una zona wifi.